Kredyt gotówkowy czy samochodowy?

W wielu analizach dotyczących kredytów samochodowych, bardzo dużo miejsca poświęca się ich porównaniu do kredytów gotówkowych. I choć w praktyce są to dwa różne rodzaje zobowiązań, to jednak – ze względu na możliwość finansowania nimi zakupu auta – ich ofertę należy porównywać ze sobą by nie stracić, lecz mądrze zyskać.

Kiedy warto wziąć kredyt samochodowy?
Kredyty samochodowe będą korzystną opcją dla tych osób, które mają jasno wytyczone cele i są nimi wydatki związane z samochodem a zwłaszcza jego zakupem. Kredyty te są przede wszystkim tanie, aczkolwiek mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup auta, bądź inne wydatki ponoszone z jego użytkowaniem. Nie oznacza to jednak, że posiadacz takiego samochodu, będzie mógł z nim zrobić wszystko. Dużo zależy tutaj od tego, kto tak naprawdę jest właścicielem pojazdu. Jeśli jest nim bank, tuning auta, bądź jego przeróbka, raczej nie będą wchodzić w grę. Kolejną korzyścią wynikającą z wyboru kredytu samochodowego, jest szybkość jego przyznawania. Jest to związane przede wszystkim ze specyfiką obrotu samochodami. Zwykle decyzja o zakupie konkretnego auta jest szybka, co wymaga szybkiego przelewu środków na konto sprzedającego. W niektórych bankach proces przyznawania pieniędzy jest jeszcze szybszy, gdyż wystawiana jest specjalna promesa, poprzez którą bank zaświadcza, że pieniądze zostaną w danym momencie przelane na konto wnioskodawcy.

Kiedy warto wziąć kredyt gotówkowy?
Zaletą kredytu gotówkowego jest możliwość jego zaciągnięcia na dowolny cel. Jego zaciągnięcie nie oznacza przejęcia własności przez bank na którymkolwiek elemencie naszego majątku osobistego. Kolejna korzyść to mniej formalności przy zaciąganiu zobowiązania. Umowa o kredyt gotówkowy nie wymaga wielu zaświadczeń, które są niezbędne przy podpisywaniu kredytu samochodowego. Tego typu produkt finansowy będzie doskonałą propozycją dla osób, które szukają może i droższego, ale uniweralnego zastrzyku gotówki na różne cele, od zakupu auta, aż po wycieczkę zagraniczną. I jeszcze jedno. Kredyty konsumpcyjne nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. W ich przypadku, głównym dokumentem zaświadczającym o zdolności kredytowej Klienta jest między innymi jego zaświadczenie o zarobkach, ostatni odcinek emenrytury/renty, bądź jakikolwiek inny dokument, potwierdzający uzyskanie dochodów w określonej wysokości. Kredyt gotówkowy sprawdza się w przypadku bardziej przemyślanych wydatków.

Co wybrać?
O wyborze jednej z dwóch powyższych ofert nie powinien decydować wyłącznie czynnik kosztowy. Dużo zależy również od terminu przyznania środków, metody ich spłaty, akceptowalnym wieku wnioskodawcy i sposobie gospodarowania pożyczonymi środkami. Nie bez znaczenia jest również nasza aktualna sytuacja finansowa i zdolność do zaciągania zobowiązań w określonej wysokości. Warto też zastanowić się nad ewentualnymi opłatami dodatkowymi w postaci opcjonalnych ubezpieczeń, w tym też polis na życie. Można też sugerować się beneficjami, takimi jak na przykład możliwość założenia preferencyjnej lokaty, bądź też lepszych warunkach posiadania konta bankowego. Jednym słowem, warto też przeanalizować te korzyści, które nie są bezpośredno związane z konkretną formą kredytu.

Podsumowując, decyzja o wyborze kredytu samochodowego, bądź gotówkowego, należy wyłącznie do Kredytobiorcy. Jeśli zostanie ona podjęta w sposób spontaniczny i nieprzemyślany, prawdopodobnie będzie wiązać się z określonymi stratami. Czy warto się na nie decydować, biorąc pod uwagę fakt, że zwykle wiążemy się w ten sposób z bankiem na co najmniej kilka a może i kilkanaście lat?