Zawieszenie spłaty chwilówki a koronawirus

Kilka miesięcy temu głośno było o rekomendacjach wydanych przez banki, w ramach których dopuszczono możliwość zawieszenia spłat rat kredytowych w związku z koronawirusem. Co ciekawe, decyzja ta nie dotyczyła wyłącznie produktów bankowych. Wręcz przeciwnie – skorzystali z niej również ci Klienci firm pożyczkowych, którzy wcześniej zaciągnęli w nich chwilówki, inne aktualne wiadomości i porady znajdziesz obszerniej opisane na blogu fast-money.com.pl.

Zawieszenie spłaty

Pierwszą i najważniejszą korzyścią wynikającą z wprowadzonych regulacji, była możliwość zawieszenia spłat chwilówki na okres 1 miesiąca. Oczywiście okres ten mógł ulec znacznemu wydłużeniu, i – w wielu przypadkach – ulegał mu. Jak łatwo się domyślić, z oferty tej skorzystali zwłaszcza ci Klienci, którzy zaciągali chwilówki na okres 2 miesięcy. Należy pamiętać, że specyfika zawieszenia spłaty jest uzależniona od wielu kwestii, a już najbardziej – od charakteru wybranego produktu finansowego. Co ważne, zgodnie z rekomendacją zawieszeniu uległa spłata całej pożyczki chwilówki, a nie jedynie jej części kapitałowej lub odsetkowej. Jest to zresztą konsekwencją specyfiki chwilówek, których spłata musiałaby być wydłużana w niewygodny dla obydwu stron sposób.

Brak konsekwencji szansą na przyszłość

Niejako oczywistą konsekwencją wyżej wymienionych działań, było zawieszenie pobierania odsetek za zwłokę przy spłacie chwilówki. Rzecz jasna nie oznacza to, że pożyczkobiorca może bezkarnie wydłużać ten termin. Wręcz przeciwnie – zawieszenie pobierania odsetek za opóźnienie kredytu musi mieć podstawę prawną, najlepiej w postaci odpowiedniego dokumentu, spisanego przez obydwie strony. W przypadku chwilówek, konieczne jest sporządzenie stosownego aneksu do umowy, dzięki któremu możliwe będzie wydłużenie okresu spłaty o kolejny miesiąc. W dokumencie tym musi być zdefiniowana data, do której możliwe jest opóźnienie spłaty całego zobowiązania. Naturalnie Klient może spłacić całość pożyczki od razu i nie powinien być z tego tytułu obarczony żadnymi dodatkowymi kosztami.

Indywidualna decyzja

Oczywiście wszystkie powyższe regulacje straciły już rację bytu. Po upływie kwietnia sytuacja finansowa i gospodarcza zaczęła powoli wracać do normy i to na tyle, że firmy pożyczkowe zaczęły ponownie działać w ramach swoich stacjonarnych siedzib. Należy też pamiętać, że powyższe zapisy to tylko rekomendacje, które – w przypadku chwilówek – nie musiały być wcielane w życie przez właścicieli firm pożyczkowych. Okazało się, że niektóre podmioty w ogóle nie wcieliły ich w życie lub też uzależniły swoją decyzję od wysokości konkretnego zobowiązania. Myśląc o zawieszeniu spłat chwilówek, nie można też zapominać o samych firmach pożyczkowych, które by przetrwać, muszą pozyskiwać bieżące środki finansowe na swoją działalność. Dlatego zawieszenie dużych, intratnych zobowiązań, nie wykluczałoby konieczności spłaty niewielkich chwilówek.

Jak skorzystać?

Sytuacja pandemiczna sprawiła, że wiele podmiotów finansowych ułatwiło swoim Klientom procedurę zawieszenia spłaty chwilówki. Można było to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem Internetu. W szczególnie korzystnej sytuacji znaleźli się ci Klienci, którzy posiadali swój elektroniczny profil w serwisie pożyczkodawcy. W wielu przypadkach mogli oni – po zalogowaniu – skorzystać z możliwości darmowego wydłużenia okresu spłaty, dostępnego w formie specjalnego odnośnika.

Podsumowanie

Możliwość zawieszenia okresu spłaty pożyczki chwilówki to ogromna korzyść dla pożyczkobiorcy. Sytuacja z koronawirusem pokazała, że w przypadku wielu innych zagrożeń, Klienci firm pożyczkowych nie będą musieli liczyć wyłącznie na siebie.