Kredyty samochodowe i możliwości dla klientów

Ciekawe propozycje banków dotyczą dzisiaj bardzo wielu produktów. Wprawdzie najpopularniejsze wciąż pozostają kredyty gotówkowe na dowolny cel, jednakże także kredyty samochodowe cieszą się niesłabnącą popularnością. powodem tego są przede wszystkim niższe ich koszty w porównaniu do kredytów gotówkowych jak również nieco odmienne warunki.

Kredyty samochodowe to kredyty zaliczane do tak zwanych kredytów celowych. Oznacza to, że pieniądze pozyskane z kredytu przeznaczane są na wskazany wyraźnie we wniosku cel. Ponadto bardzo często to nie klient otrzymuje pieniądze, ale bank finansuje wskazany cel bezpośrednio. Gdy mowa o zakupie auta bank zazwyczaj płaci jego właścicielowi na podstawie określonych dokumentów, czyli zazwyczaj umowy sprzedaży. Oczywiście bywa, że kredyt na zakup samochodu zawiera także kwotę na tak zwany dowolny cel, na przykład na koszty związane z ubezpieczeniem auta czy jego przerejestrowaniem. To, czy klient może otrzymać taką kwotę i jaka może być jej wysokość uzależnione jest przede wszystkim od jego zdolności kredytowej jak również wnioskowanej kwoty kredytu. Jeśli bank daje taką możliwość, to wówczas po przelaniu kwoty za samochód pozostałość jest przekazywana na wskazane przez kredytobiorcę konto bankowe.

Kredyty samochodowe to dla klienta wprawdzie pewne ograniczenia co do dysponowania zakupionym autem i pewne wynikające z umowy kredytowej obowiązki, jednak w zamian otrzymuje kredyt na znacznie atrakcyjniejszych warunkach niż kredyty gotówkowe. Obecnie banki zabezpieczają spłatę kredytu samochodowego zazwyczaj poprzez wpisanie jako współwłaściciel samochodu. To powoduje, że bez zgody banku auta nie można sprzedać. Ponadto wymagane jest zawarcie umowy Auto Casco, a wszelkie należności wynikające z tej umowy wpłacane są na rzecz banku w przypadku wystąpienia zdarzeń, a nie na konto kredytobiorcy. Zazwyczaj banki umożliwiają samodzielne zawarcie najkorzystniejszej umowy AC, jednakże klient zobowiązuje się do przesłania dokumentów potwierdzających ten fakt. Jeśli tego nie dokona, bank ma prawo ubezpieczyć auto a sumę należną za składki ubezpieczeniowe dopisuje do kredytu, tym samym powiększając ratę miesięczną. Zazwyczaj więc w okresie spłacania kredytu zainteresowana osoba nie może sprzedać samochodu. Oczywiście bank może wyrazić zgodę na dokonanie takiej czynności, jednakże w takim przypadku suma pozyskana ze sprzedaży ma zostać wpłacona na rzecz banku. Ponadto bank może nie wyrazić zgody na sprzedaż poniżej pewnej kwoty jak również żądać wcześniejszej wyceny auta przez rzeczoznawcę. Dopiero po rozliczeniu kwoty pozostałej do spłaty z tytułu umowy bank zwraca ewentualną nadwyżkę kredytobiorcy. Jednakże fakt, że dzięki temu oprocentowanie kredytu samochodowego jest znacznie niższe niż tradycyjnych kredytów gotówkowych sprawia, że coraz więcej osób właśnie na taką formę się decyduje. Obecnie bez większych problemów również można znaleźć kredyty samochodowe, w których całość lub przynajmniej znaczną większość formalności można załatwić online.